Kategori: Den glemte industri

Den afrikanske plantage

A.P. Møller-Mærsk har i tidens løb været aktiv inden for en række helt andre erhverv. Et af de mest atypiske var formentlig en afrikansk plantage. Etablering af plantagen Den 11. september 1930 stiftedes A/S The Tanganyika Planting Company Ltd. (TPC) med en aktiekapital på £18.000. Langt hovedparten blev indbetalt af skibsreder A.P. Møller. Selskabet overtog

Traktorer fra BUKH

Mærsk-koncernen har også produceret traktorer. Det skete via Motorfabriken Bukh i Kalundborg, som man havde overtaget i 1924. For at skabe en alternativ produktion påbegyndte selskabet udviklingen af en traktor. Efter flere prototyper og forsøgsmodeller blev der 1954 produceret sammenlagt 11 traktorer. Af disse blev tre leveret til A.P. Møllers sukkerplantage i Tanzania. Skibsreder A.P.

Dansk Industri Syndikat A/S DISA

Skønt skibsreder A.P. Møller fortrinsvis koncentrerede sig om værftsdelen, var der også andre industrielle aktiviteter. Ingen af disse skulle blive så kontroversielle som våbenfabrikken A/S Dansk Rekylriffel Syndikat, der havde udviklet et dansk maskingevær. Udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 kunne have virkeliggjort enhver våbenfabrikants drøm. Et centralt element i den danske neutralitetspolitik var imidlertid

Motorcyklen fra DISA

Ikke mange ved, at Mærsk-koncernen også var involveret i fremstillingen af en en dansk motorcykel. Det var datterselskabet Dansk Industri Syndika A/S (DISA), der stod for produktionen. Det var grundlæggeren af DKW-fabrikkerne, dr.tech. Jørgen Skafte Rasmussen, der havde konstrueret en letvægtsmotorcykel med en banebrydende 150 cc totaktsmotor. Efter Anden Verdenskrig gjorde han DISA interesseret i

Dansk Bentonit A/S

I november 1991 modtog Storstrøms Amt 700.000 kroner i EF-støtte til et projekt, der skulle skabe nye arbejdspladser på det kriseramte Lolland. Amtets miljøkontor havde fundet Bentonit og udpegede tre områder ved Rødbyhavn, hvor man anslog fund på 400-600 millioner ton bentonit, hvis værdi skulle tælles i milliarder. Fem lokale forretningsmænd købte retten til at