Traktorer fra BUKH

Mærsk-koncernen har også produceret traktorer. Det skete via Motorfabriken Bukh i Kalundborg, som man havde overtaget i 1924. For at skabe en alternativ produktion påbegyndte selskabet udviklingen af en traktor. Efter flere prototyper og forsøgsmodeller blev der 1954 produceret sammenlagt 11 traktorer. Af disse blev tre leveret til A.P. Møllers sukkerplantage i Tanzania. Skibsreder A.P.

Skibet der bragte Mærsk til USA

Den 22. maj 1940 blev Mærsk Mc-Kinney Møller gift med Emma Rasmussen i Taarbæk Kirke. Få dage efter brylluppet sejlede parret til New York. Den noget atypiske bryllupsrejse blev indledt den 27. maj 1940. Her nåede Mærsk Mc-Kinney Møller og hans unge hustru via en dramatisk togrejse gennem Tyskland frem til Genua, hvor de fik

Fra Maersk Logistics til Damco

Damco er en ofte overset del af Mærsk-koncernen skønt forretningsenheden har mange tusinde medarbejdere og årligt omsætter for milliarder af dollar. Damco har sit udspring i den konsekvente satsning på linjefarten, hvor man også ønskede styre kundernes forsyningskæde. Starten som Mercantile Maersk Logistics startede under navnet Mercantile i 1977 og opbyggede en ekspertise inden Supply

Peter Mærsk Møller (1836-1927)

Peter Mærsk Møller født 22. september 1836 på den gamle slægtsgård i Østerby på Rømø. Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder nedstammede fra Vestslesvig. Visionen om damp I juni 1886 stiftede P.M. Møller A/S Dampskibsselskabet Laura, der overtog dampskibet Laura på 320 tons dødvægt. P.M. Møller blev kaptajn på skibet som

Egyptian Drilling Company

I fællesskab med det statsejede The General Petroleum Co. oprettedes i 1976 Egyptian Drilling Company  i Cairo. Formålet var at forestå olieboringer til lands og til vands i Egypten. Mærsk-koncernen ejer halvdelen af selskabet, der nu beskæftiger mere end 5.500 ansatte og har en årlig omsætning på 600 millioner dollar. Selskabet startede med en enkelt

Sally Mc-Kinney Møller (1912-1989)

Sally Mc-Kinney Møller kom til verden den 15. februar 1912. Hun var datter af A.P. Møller og Chastine Estelle Roberta Mc-Kinney Møller. Hun blev gift første gang med Kurt Schede, der var økonom og officer i Luftwaffe. De fik børnene Marit og Anne Birgit. Sally Mc-Kinney Møller blev gift anden gang 31. august 1946 med

Motorcyklen fra DISA

Ikke mange ved, at Mærsk-koncernen også var involveret i fremstillingen af en en dansk motorcykel. Det var datterselskabet Dansk Industri Syndika A/S (DISA), der stod for produktionen. Det var grundlæggeren af DKW-fabrikkerne, dr.tech. Jørgen Skafte Rasmussen, der havde konstrueret en letvægtsmotorcykel med en banebrydende 150 cc totaktsmotor. Efter Anden Verdenskrig gjorde han DISA interesseret i

A.P. Møller Holding A/S

A.P. Møller Holding A/S blev stiftet den 20. december 2013. Det skete som led i en helt ny selskabsstruktur for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Ved stiftelsen blev alle fondens aktier i A.P. Møller – Mærsk overført til det nye selskab. Via ejerskabet er det sikret, at fundatsen for